روستای ابیانه کاشان یکی از مکانهای تاریخی ایران است که بسیار زیبا بوده و در استان اصفهان شهر کاشان قرار دارد. در این روستای قدیمی زن ها لباس گل گلی سنتی می پوشند و در کوچه های کاه گلی آن قدم می زنند. این روستای زیبا توریست های خارجی هم دارد. در این بخش از سایت جهان من اطلاعاتی را درباره روستای ابیانه در کاشان تقدیم می کنیم.